Ensimmäisiä kuntavaaleja ja ensimmäistä poliittista ehdokkuuttani kohti mennessä kirjoitin blogipostauksen, jossa pohdin kampanjointia, mahdollisesti keskeneräisten ajatusten jakamiseen liittyviä pelkoja, feminismiä ja kaupunkikulttuuria. Kaikkia näitä pohdin edelleen, mutta nyt monta kokemusta rikkaampana, ja ehkä voisi jopa ajatella, että aavistuksen viisaampana, ainakin mitä tulee poliittiseen vaikuttamiseen. Olen kiitollinen, että olen oppinut jakamaan ajattelua sen ollessa vielä prosessissa, en ole ihan varma tuleeko sen kanssa ikinä oikeastaan valmista. Marian sairaalan ja Lapinlahden kohtalosta olen edelleen huolissani, ja pidän kaupunkilaisille avoimen, vapaan ja monenlaista toimintaa mahdollistavan kaupunkitilan säilymistä entistäkin tärkeämpänä. …


My presentation at the ESA-Arts 11th midterm conference (Online) — THE SOCIAL EFFECTS OF ART, parallel session “Presentation and mediation of contemporary art” on Thursday 11th March 2021

In my dissertation (in the works) “The Uncanny Soul of A Place and A Being — A Meandering Encyclopedia on Curating, Communities and Contemporary Art” I study art as a place for mediating and producing knowledge beyond the traditional conception of knowledge. Art, as I see it’s task, should take ethics as a starting point. And still, it should be more than merely social practice or an instrument. I consider art as…


”Kysymys ei kuulu, ajattelevatko ne tai puhuvatko ne, vaan kärsivätkö ne.” (Jeremy Bentham)

Hevosurheilu on viime aikoina herättänyt huomiota mediassa. Yle julkaisi 22.12. jutun otsikolla ”En halua hakata hevosta”. Itse artikkeli herätti kysymyksiä ja muistuttaa huolestuttavalla tavalla toteutukseltaan Suomen kuvalehden hämmentävää juttua, jossa teatterikorkeakoulun opiskelijoista kirjoitetaan kriittiseen sävyyn haastattelematta itse opiskelijoita. Ylen jutussa kritiikin kohteena ovat ratsastuskoulut, mutta ainutkaan alan ammattilainen ei jutussa pääse ääneen, vaan teksti perustuu mielikuville, olettamuksille ja mielipiteille. Artikkeli kuitenkin nosti esiin monta huolestuttavaa seikkaa, joista osasta olen ollut yhteydessä myös Suomen Ratsastajainliittoon, jonka kanssa jatkamme keskustelua.

Olen itse käytännössä kasvanut hevosten kanssa ratsastuskouluympäristössä. Tämä luonnollisesti…


Lovely Taidekirppis invited me to do a Live session about my dissertation with them on Satuday the 2nd of May, here is what I said, or was meant so say, while talking and repotting my plants:

“Audre Lorde taught me that introducing ourselves matter; naming yourself, saying who you are, making clear values, cares, concerns, and commitments, matters. Each time you write or you speak you are putting yourself into a world that is shared”

That was Sara Ahmed in the introduction to Audre Lorde’s Your Silence Will Not Protect You, and I am Anna Jensen, and I am going…


Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi tällä viikolla Visuaalisen taiteen alan välittäjäportaan kehittämishankkeisiin suunnatun avustuksen, yhteensä 400 000€, saajat. Listalta löytyy lähinnä taiteilijaseuroja ja -liittoja (erityisesti liittojen taidelainaamotoimintaan on panostettu) sekä Helsinki Contemporary, AV-arkki, ja Anhava, joista jälkimmäisiä rahoitettiin myös viime vuonna. Kriteereissä painotettiin hankkeiden pitkäjänteisiä vaikutuksia, jotka perustuivat välittäjäportaan liiketoimintavalmiuksiin, taiteen ja taidelähtöisten palveluiden myyntiin ja taiteilijoiden tulojen ja ansaintamahdollisuuksien lisääntymiseen. …


Kuva: http://howtolifebelowaverage.com

“What do you do when your world starts to fall apart?”

- Anna Lowenhaupt Tsing[1]

“If democracy has to start over, it will have to begin at the bottom. The soil is a good starting point: there is nothing lower!”

-Bruno Latour[2]

IPCC ilmastoraportti ja sen esiin nostamat äärimmäisen huolestuttavat tulokset toivat ympäristökysymykset julkisen keskustelun keskiöön. Huomionarvoista oli kuitenkin hallituspuolueiden kannanotoissa välittyvä vähättelevä asenne ja ikävien ratkaisuiden siirtäminen tulevaisuuteen. Päätöksiä täytyy kuitenkin tehdä nyt ja vastuunottamista vaaditaan jokaiselta.

Medialla on tässä iso rooli — se, mitä esitetään vaikuttaa siihen, millaista maailmaa ollaan tekemässä. Tämä ei koske vain ympäristökysymyksiä, vaan sosiaalisia…


Gathering Knowledge, Setting Up Frameworks and Co-Creating Content in Nordic Context

Fika — what I love most in Swedish conferences: atmosphere and excessive amount of coffee and snacks.

Researching Public Art conferencein in the Royal Institute of Art in Stockholm, organized by Statens konstråd / Public Art Agency Sweden invited researchers, artists, curators and professionals from relating fields to participate in mapping, developing and discussing current issues around the understanding of art in the public realm and the public realm itself. …


Alustus työstä Feministinen tulevaisuus — työpajassa Naisasialiitto Unionilla 11.9.2018

Anna Jensen & Andrea Coyotzi Borja: How to Life — Lowering Your Expectations Below Average (we dont do job-jobs) (2017)

Tulevaisuuteen liittyy keskeisesti kysymys siitä, kenen ehdoilla politiikkaa tehdään ja kenelle sitä tehdään? Poliittiset rakenteet ohjaavat tekemään politiikkaa menneisyyden ehdoilla, mutta meidän täytyy katsoa tulevaan. Feministinen puolue ajaa politiikkaa, jossa marginaalissa olevat voivat hyvin, sillä kun marginaali voi hyvin, niin kaikki voivat hyvin. Tämä on radikaalia politiikassa, jossa suurin osa tekee politiikkaa yhä vähenevässä määrin todellisuudessa esiintyvän keskivertokansalaisen mukaan. Erityisesti tämä muutos näkyy työssä — työ ei ole enää sama. Johannes Ekholm tiivistää asian Ylioppilaslehden esseessä: ”Työ”, sellaisena kuin olemme sen tottuneet ymmärtämään, on mennyt rikki.” ja kirjoittaa, että ns. epätyypillisistä…


A Lecture in Arthouse Disclosure, 30.5.2018, Otaniemi

Andrea Cyotzi Borja / Space Invaders II, Autotalo, Pori, 2014 / Photo: Lauri Hannus

Agnes Denes states that making art today is synonymous with assuming responsibility for our fellow humans. This responsibility is becoming more and more important in my practice as a curator, artist, and researcher. We are responsible for things we are making visible, of how we do that and of possible futures we create. Most of all we are responsible of how we recognize each other and the influence of the other, understanding that art does not happen in a vacuum, but in a context — in relation to others, in certain time and…


About working too much and being tired and stressed all the time. Wondering if there is something that could be done about it? Could we work in the field we love and not be tired all the time? Or is this a conspiracy, a well working one, pushing artists and cultural workers to choose proper jobs and discontinue the practice of art once and for all?

Last two weeks I spent in a marvelous and amazing residency in Wales. It wasn’t wonderful only because of the fantastic landscape, but mostly because of the walking, drawing, writing, reading, eating and sleeping…

Anna Jensen

Artists, art critic, curator and feminist working for a better world and PhD about the uncanny, everyday and community in Aalto University

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store